Marzena Olesiak

BIURO RACHUNKOWE

Kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości - księgi handlowe
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów księgowych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby osób zarządzających
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych a potrzeby GUS
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Kompleksowe prowadzenie uproszczonej księgowości - księgi przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • dokonywanie rozliczeń rocznych
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS