Marzena Olesiak

BIURO RACHUNKOWE

Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych (regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych)
 • prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją urlopów pracowniczych i innych przerw w wykonywaniu pracy
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy
Kompleksowe prowadzenie spraw płacowych
 • sporządzanie i rozliczanie list płac z tytułu umów o pracę
 • sporządzanie i rozliczanie list płac z tytułu umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (ZUS RMUA)
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-4R, PIT-11, PIT-8B)
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu spraw kadrowo-płacowych